Bläddra

Rättsfallssamling i rättsinformatik : 2016/17

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här

Rättsfallssamling i rättsinformatik : 2016/17

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här
Rättsfallssamlingen avspeglar kursen Rättsinformatik som ges på Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialet
ska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som
avser juridiken i det digitaliserade samhället. Innehållet är aktuellt per
den 1 juli 2016. Rättsfallssamlingen i rättsinformatik kompletteras av
en författningssamling inom samma ämnesområde.