Bläddra

Rättsfallssamling i rättsinformatik : 2022/23

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Köp här

Rättsfallssamling i rättsinformatik : 2022/23

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Köp här

Rättsfallssamlingen avspeglar kurser i Rättsinformatik vid Stockholms
universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vid
annan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliserade
samhället. Innehållet är aktuellt per den 1 juli 2022. Rättsfallssamlingen
i rättsinformatik kompletteras av en författningssamling inom
samma ämnesområde.