Bläddra

Rättvis ojämlikhet : I det öppna samhället

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Rättvis ojämlikhet : I det öppna samhället

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Alla vill ha ett rättvist samhälle. Men vad är rättvisa och hur kan den uppnås? Frågan är långt ifrån okomplicerad, men svaret är avgörande för ett bättre fungerande samhällskontrakt. I Rättvis ojämlikhet i det öppna samhället analyseras olika rättvisebegrepp, deras förutsättningar, konsekvenser och empiriska utmaningar. I ett öppet samhälle är inkomstskillnader oundvikliga och i många fall något positivt och rättvist. Jämlikhet är inte detsamma som rättvisa. Ett rättvisare Sverige och rättvis ojämlikhet åstadkoms genom social rörlighet, en stärkt rättsstat, förbättrad utbildning och sänkta inkomstskatter, ett möjligheternas land.