Bläddra
Sökresultat för Ratio... Rensa filter?

av: Roland Coase

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Genom att vända sig från matematiseringen av nationalekonomin, har Ronald Coase sedan 1930-talet försökt att se längre än vad de etablerade teorierna medger. Hans mest kända bidrag är teorin om transaktionskostnader, vilken här presenteras inom ramen för en svensk översättning av klassikern The nature of the firm. År…
Köp här

Isbn: 9789175680569

Utgivningsår: 20000107

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175620503

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175620589

Utgivningsår: 19930101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Hans Sjögren

Allt fler kunder och anställda väntar sig att företag ska ta större ansvar i samhället än att bara generera vinst. Detta samhällsansvar kallas CSR (Corporate Social Responsibility). CSR grundas på en mängd andra tankar, t.ex. den att “värdekontrakt” ligger till grunden för ekonomisk aktivitet i t.ex.…
Köp här

Isbn: 9789175680798

Utgivningsår: 20080325

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Alla vill ha ett rättvist samhälle. Men vad är rättvisa och hur kan den uppnås? Frågan är långt ifrån okomplicerad, men svaret är avgörande för ett bättre fungerande samhällskontrakt. I Rättvis ojämlikhet i det öppna samhället analyseras olika rättvisebegrepp, deras förutsättningar, konsekvenser och empiriska…
Köp här

Isbn: 9789178194698

Utgivningsår: 20200107

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Andrea Geissinger, Monia Lougui, Linda Weidenstedt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Den här studien syftar till att bidra med insikter kring individers val att arbeta inom den okvalificerade gig-sektorn i Sverige, där arbete förmedlas via en plattform eller app men utförs offline. Frågan undersöks genom att låta gig-arbetarna själva komma till tals och berätta om sina uppfattningar och erfarenheter av…
Köp här

Isbn: 9789178199174

Utgivningsår: 20200817

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Hans De Geer

Varför monterade arbetsgivarna ned den svenska modellen på lönebildningens område? Varför gav de upp sitt inflytande i de statliga myndigheternas styrelser? Hur formades den nya lönebildningsmodellen? 1990-talet blev strukturomvandlingens tid i det svenska näringslivet. Det gällde också arbetsmarknadens institutioner…
Köp här

Isbn: 9789175680811

Utgivningsår: 20070531

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Ulf Kristersson

Köp här

Isbn: 9789175620602

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Ratioakademien

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Alla vill ha ett rättvist samhälle. Men vad är rättvisa och hur kan den uppnås? Frågan är långt ifrån okomplicerad, men svaret är avgörande för ett bättre fungerande samhällskontrakt. I Rättvis ojämlikhet i det öppna samhället analyseras olika rättvisebegrepp, deras förutsättningar, konsekvenser och empiriska…
Köp här

Isbn: 9789178194698

Utgivningsår: 20200107

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175680088

Utgivningsår: 19830101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Samuel Smiles

Köp här

Isbn: 9789175620916

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Gunnar Eliasson

Köp här

Isbn: 9789175620893

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Karl Wennberg, Nils Karlson, Christian Sandström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
How can innovation best be promoted? Based on a major interdisciplinary research program with a special focus on Sweden, paired with international research, this book shows that targeted interventions and firm subsidies do not have the intended effects but instead creates policy failures, government waste and…
Köp här

Isbn: 9789178196326

Utgivningsår: 20200319

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175620664

Utgivningsår: 19950101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
II resten av Europa och övriga världen har för- och nackdelar med ett mer federalt styrelseskick diskuterats sedan länge. Så dock inte i Sverige, trots att begreppet federalism har stor relevans för den pågående politiska debatten om förändringar i den svenska kommunala och regionala strukturen, liksom för diskussionen…
Köp här

Isbn: 9789175680699

Utgivningsår: 20070405

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175621104

Utgivningsår: 20010301

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BB

av: Daniel Klein, Deirdre McCloskey, Steven Shavell, Viktor Vanberg

Trots marknadsekonomins välståndshöjande förmåga finns hos många ett tvivel på att marknadsekonomin också är moraliskt godtagbar. Men vad säger forskningen egentligen? Finns det incitament och mekanismer i ett fritt näringsliv som leder till ett moraliskt agerande och hur kan de i så fall förstärkas? Vilken effekt har…
Köp här

Isbn: 9789175680736

Utgivningsår: 20080325

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Nils Karlson

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Juridik Nationalekonomi Särskilda rättsområden
I denna rapport analyseras utstationeringsdirektivets utveckling och 2018 års förändring. Leder förändringen till att den inre marknaden stärks genom ett ökat social skydd eller utgör den en förtäckt form av protektionism? Utstationering handlar om villkoren för arbetstagare som tillfälligt levererar en tjänst i en…
Köp här

Isbn: 9789198302585

Utgivningsår: 20190125

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Samuel von Pufendorf

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Få europeiska rättsvetare har haft större betydelse än den tyske läraren i naturrätt Samuel von Pufendorf (1632-1694). I sitt statsbegrepp utgår Pufendorf från tanken att staten inte är mer än dess individers konstituerande av densamma. Då han menar att statens legitimitet vilar på detta förhållande, är Pufendorf en…
Köp här

Isbn: 9789175680583

Utgivningsår: 20010105

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175620671

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Isaiah Berlin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I Fyra essäer om frihet behandlar Isaiah Berlin, en av de stora moderna politiska filosoferna, principer som ytterst rör alla människor. Bl.a. den om den fria viljans problem, vilket har sysselsatt såväl vanliga människor som yrkesfilosofer ända sedan stoikernas dagar. Här skildras också de skiftande öden som begreppet…
Köp här

Isbn: 9789175680132

Utgivningsår: 19840101

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Nils Karlson (RED)

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vilket EU vi vill ha. Vad ska skötas på nationell nivå och vad ska hanteras på europeisk nivå? Vilken sorts politik vill vi att EU ska föra? Hur kan EU:s bidrag till Sveriges och Europas utveckling värnas och utvecklas?
Köp här

Isbn: 9789176090879

Utgivningsår: 20140404

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Patrik Aspers

MARKETS IN FASHIONA Phenomenological Approach | Patrik AspersPatrik Aspers is a researcher in Sociology at Stockholm University and has published several articles in the field of eco- nomic sociology.In this volume the author is taking the reader on a tour in the world of fashion photo-graphy. By combining the…
Köp här

Isbn: 9789175621142

Utgivningsår: 20011001

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BB

av: Linda Weidenstedt, Georgios Sideras, Charlotta Stern, Linda Weidenstedt, Georgios Sideras, Charlotta Stern

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Lagen om anställningsskydd är omdebatterad och skapar friktioner på svensk arbetsmarknad. Å ena sidan finns arbetsgivare som vill ha flexibla företag och rätten att leda och fördela arbetet för att främja verksamheten. Å andra sidan finns arbetstagare som vill ha trygga anställningar och rätt till en icke-godtycklig…
Köp här

Isbn: 9789178190829

Utgivningsår: 20190329

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780631219354

Utgivningsår: 20010108

Utgivare: Blackwell publishers

Mediatyp: BC

av: Daniel Yankelovich

Köp här

Isbn: 9789175620923

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Friedrich August von Hayek

F A Hayek anses, tack vare sina betydelsefulla bidrag till kapital-, penning- och konjunkturteori, som en av de viktigaste ekonomerna genom tiderna. I Kunskap, konkurrens och rättvisa presenteras Hayeks klassiska artiklar om marknadsekonomins dynamik och effekter. Mest känd är han kanske som kritiker av keynesiansk…
Köp här

Isbn: 9789175680590

Utgivningsår: 20030108

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Nils Karlson, Nils Karlson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I rapporten undersöks om de svenska regelverken för hantering av samhällsfarliga arbetsmarknadskonflikter behöver uppdateras eller reformeras. Är de ändamålsenliga i en värld där viktiga samhällsfunktioner upprätthålls av ett stort antal ömsesidigt beroende aktörer i komplexa system där varje enskild nod blir kritisk…
Köp här

Isbn: 9789180201131

Utgivningsår: 20201009

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175620695

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: ValueScope/Ratio

Mediatyp: BC

av: James M Buchanan

I Maktens gränser diskuterar James M Buchanan, ekonomipristagare 1986 och förgrundsgestalt inom den forskningsinriktning som kallas public choice, varför politiker och statstjänstemän agerar som de gör. I boken analyserar Buchanan möjligheterna att på olika sätt tvinga offentliga beslutsfattare att uppfylla…
Köp här

Isbn: 9789175680248

Utgivningsår: 19980108

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Olle Vogel, Nils Karlson, Anne-Sophie Larsson, Henrik Malm Lindberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
I rapporten presenteras resultat och analyser av KK-stiftelsens samverkansprogram företagsforskarskolor, forskarprofiler och expertkompetens, i vilka ca 2 miljarder kronor har satsats. En av de viktigaste lärdomarna är att det är svårt att åstadkomma varaktig samverkan mellan lärosäten och näringsliv, trots stora…
Köp här

Isbn: 9789176096703

Utgivningsår: 20150410

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175620541

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: ValueScope/Ratio

Mediatyp: BC

av: Johanna Grönbäck, Nils Karlson, Henrik Malm Lindberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Danmark liknar på många sätt Sverige på arbetsmarknadens område. Båda länderna har starka partsorganisationer, täckande kollektivavtal utan allmängiltigförklaring, och avtal snarare än lag som grund för reglering av arbetsmarknaden. Av det skälet blir det intressant att studera de fall där länderna skiljer sig åt och…
Köp här

Isbn: 9789178192625

Utgivningsår: 20190919

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9781118955772

Utgivningsår: 20150331

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

av: James Q. Wilson

Köp här

Isbn: 9789175620954

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Dan Johansson, Nils Karlson

Hur uppstår egentligen ekonomisk tillväxt och industriell utveckling? Vilka är tillväxtens och välståndets grundläggande förutsättningar? Den svenska tillväxtskolan, en unik svensk nationalekonomisk skolbildning med Erik Dahmén som den mest kände företrädaren, betonar att ekonomisk tillväxt är en evolutionär process…
Köp här

Isbn: 9789175680606

Utgivningsår: 20021004

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175620763

Utgivningsår: 19950101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175680378

Utgivningsår: 19910101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Nils Karlson, Mikolaj Norek, Karl Wennberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management
Does virtuous behavior contribute to business success? And is virtues ethics a superior alternative to corporate social responsibility in business ethics? This volume combines empirical and theoretical contributions from a range of different contexts on the role of virtues in entrepreneurship. It show the contemporary…
Köp här

Isbn: 9789176095485

Utgivningsår: 20150202

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175680118

Utgivningsår: 19840101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BB