Bläddra
Sökresultat för Ratio... Rensa filter?

av: Charles-Louis de Secondat Montesquieu

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Om lagarnas anda är Montesquieus främsta verk. Boken utkom första gången 1748. Detta, det första fylligare urvalet på svenska av denna klassiker, grundar sig dock på utgåvan från 1757, i vilken författarens sista ändringar införts. Det är i Om lagarnas anda som Montesquieu framför sin samhällsanalys och principen om…

Isbn: 9789175680552

Utgivningsår: 19980108

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Roland Coase

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Genom att vända sig från matematiseringen av nationalekonomin, har Ronald Coase sedan 1930-talet försökt att se längre än vad de etablerade teorierna medger. Hans mest kända bidrag är teorin om transaktionskostnader, vilken här presenteras inom ramen för en svensk översättning av klassikern The nature of the firm. År…

Isbn: 9789175680569

Utgivningsår: 20000107

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

Isbn: 9789175620503

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Jonas Grafström, Christian Sandström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Nationalekonomi
Går det att förena ekonomisk tillväxt med hållbar utveckling? Den här boken beskriver hur miljöskadliga utsläpp och användningen av naturresurser i Sverige har förändrats över tid. Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt 1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat…

Isbn: 9789180202039

Utgivningsår: 20201120

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Isbn: 9789175620589

Utgivningsår: 19930101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Ulf Kristersson

Isbn: 9789175620602

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Gunnar Wiktorsson

Isbn: 9789175620848

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Alla vill ha ett rättvist samhälle. Men vad är rättvisa och hur kan den uppnås? Frågan är långt ifrån okomplicerad, men svaret är avgörande för ett bättre fungerande samhällskontrakt. I Rättvis ojämlikhet i det öppna samhället analyseras olika rättvisebegrepp, deras förutsättningar, konsekvenser och empiriska…

Isbn: 9789178194698

Utgivningsår: 20200107

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Isbn: 9789175680088

Utgivningsår: 19830101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Hans Sjögren

Allt fler kunder och anställda väntar sig att företag ska ta större ansvar i samhället än att bara generera vinst. Detta samhällsansvar kallas CSR (Corporate Social Responsibility). CSR grundas på en mängd andra tankar, t.ex. den att “värdekontrakt” ligger till grunden för ekonomisk aktivitet i t.ex.…

Isbn: 9789175680798

Utgivningsår: 20080325

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

Isbn: 9789175680170

Utgivningsår: 19860101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Joseph Schumpeter

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Schumpeter introducerade också begreppet “skapande förstörelse”, och därmed analysen av de samlade konsekvenserna av växelspelet mellan å ena sidan innovationer och nyföretagande och å andra sidan föråldrad ekonomisk verksamhet. Denna antologi hämtar sitt innehåll från Schumpeters viktiga Theorie der…

Isbn: 9789172276178

Utgivningsår: 20081029

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Tyler Cowen

CULTURE IN THE GLOBAL ECONOMYTyler Cowen”Not only does Professor Cowen carry on and expand research in the fields of public choice, monetary economics, Austrian economics, and public economics, but he also ventures, with great competence, into fields such as culture, the role of fame, and, most recently, animal…

Isbn: 9789175621074

Utgivningsår: 20010301

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Knut Wicksell, Richard Swedberg

Knut Wicksell (1851-1926) är känd som Sveriges mest briljante nationalekonom. Men han var också en stridbar radikal samhällsdebattör och forskare i bredare samhällsfrågor. Det är denna sida vi möter i Stridsskrifter och samhällsekonomiska analyser.

Isbn: 9789175680545

Utgivningsår: 19980108

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Ratioakademien

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Alla vill ha ett rättvist samhälle. Men vad är rättvisa och hur kan den uppnås? Frågan är långt ifrån okomplicerad, men svaret är avgörande för ett bättre fungerande samhällskontrakt. I Rättvis ojämlikhet i det öppna samhället analyseras olika rättvisebegrepp, deras förutsättningar, konsekvenser och empiriska…

Isbn: 9789178194698

Utgivningsår: 20200107

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
II resten av Europa och övriga världen har för- och nackdelar med ett mer federalt styrelseskick diskuterats sedan länge. Så dock inte i Sverige, trots att begreppet federalism har stor relevans för den pågående politiska debatten om förändringar i den svenska kommunala och regionala strukturen, liksom för diskussionen…

Isbn: 9789175680699

Utgivningsår: 20070405

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Andrea Geissinger, Monia Lougui, Linda Weidenstedt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Den här studien syftar till att bidra med insikter kring individers val att arbeta inom den okvalificerade gig-sektorn i Sverige, där arbete förmedlas via en plattform eller app men utförs offline. Frågan undersöks genom att låta gig-arbetarna själva komma till tals och berätta om sina uppfattningar och erfarenheter av…

Isbn: 9789178199174

Utgivningsår: 20200817

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Isaiah Berlin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I Fyra essäer om frihet behandlar Isaiah Berlin, en av de stora moderna politiska filosoferna, principer som ytterst rör alla människor. Bl.a. den om den fria viljans problem, vilket har sysselsatt såväl vanliga människor som yrkesfilosofer ända sedan stoikernas dagar. Här skildras också de skiftande öden som begreppet…

Isbn: 9789175680132

Utgivningsår: 19840101

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: James M Buchanan

I Maktens gränser diskuterar James M Buchanan, ekonomipristagare 1986 och förgrundsgestalt inom den forskningsinriktning som kallas public choice, varför politiker och statstjänstemän agerar som de gör. I boken analyserar Buchanan möjligheterna att på olika sätt tvinga offentliga beslutsfattare att uppfylla…

Isbn: 9789175680248

Utgivningsår: 19980108

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Hans De Geer

Varför monterade arbetsgivarna ned den svenska modellen på lönebildningens område? Varför gav de upp sitt inflytande i de statliga myndigheternas styrelser? Hur formades den nya lönebildningsmodellen? 1990-talet blev strukturomvandlingens tid i det svenska näringslivet. Det gällde också arbetsmarknadens institutioner…

Isbn: 9789175680811

Utgivningsår: 20070531

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

Isbn: 9789175620787

Utgivningsår: 19950101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Göran Albinsson Bruhner

Kategorier: Juridik
ATT LYSS TILL EN STRÄNG SOM BRASTFyra essäer om konkursinstitutetGöran Albinsson BruhnerInom svensk politik har det länge funnits en utbredd tendens att betrakta stigande välstånd som något givet. En ändring tycks dock vara på väg. Insikten växer om att ekonomisk tillväxt är en frukt av kreativt skapande inom en…

Isbn: 9789175680637

Utgivningsår: 20040825

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BB

av: P Aspers

Isbn: 9789175620961

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Mattias Lundbäck, Nils Karlson

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Del ett i Ratioakademiens forskningsprojekt Framtidens sjukvård och omsorg som pågår 2020–2022 undersöks hur ökad effektivitet, kvalitet och tillgänglighet samt stärkt innovationsförmåga kan uppnås inom vården och omsorgen. I projektet görs internationella jämförelser med hjälp flera index som mäter sjukvårdssystems…

Isbn: 9789180204538

Utgivningsår: 20210430

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Mårten Blix

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Nationalekonomi Sjukförsäkring
Under 1999–2021 ökade antalet privata sjukvårdsförsäkringarna tiofaldigt, från cirka 67 000 till 723 000. Trots denna expansion utgör de privata sjukvårdsförsäkringarna enbart cirka en procent av de totala utgifterna för sjukvården i Sverige. Den kraftiga ökningen har inte skett i ett policyvakuum. En kombination av…

Isbn: 9789180592291

Utgivningsår: 20220830

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Anders E. Borg

Isbn: 9789175620633

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Samuel Smiles

Isbn: 9789175620916

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Isbn: 9789177731665

Utgivningsår: 20220208

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Isbn: 9789175620763

Utgivningsår: 19950101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Isbn: 9789154418619

Utgivningsår: 19870629

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BC

av: Timur Kuran

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Varför leds vi att misstolka våra medmänniskors behov i olika sociala miljöer? Professor Timur Kuran benämner denna vantolkning preferensfalsifikation och hävdar i detta arbete att fenomenet är långt vanligare än vi tror. Dessa missuppfattningar av människors preferenser påverkar i sin tur vår bild av samhällets…

Isbn: 9789175620978

Utgivningsår: 19990108

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Erik Moberg

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
I Frihetens förgänglighet beskriver, jämför och analyserar Erik Moberg fem teorier om långsiktiga, samhälleliga förändringsprocesser. Teorierna har utvecklats av Karl Marx, Joseph Schumpeter, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises och Mancur Olson. Alla processerna startar i ett liberalt, kapitalistiskt samhälle och i alla…

Isbn: 9789175680613

Utgivningsår: 20040525

Utgivare: Mobergs Publikationer

Mediatyp: BB

av: Lotta Stern, Martin Björklund

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher
Medarbetaravtal är en ovanlig kollektivavtalsform där särskilda krav ställs på samarbete mellan tjänstemannafacken och arbetarfacken eftersom avtalet tecknas gemensamt. Det saknas idag kunskap om effekterna av kollektivavtal generellt och medarbetaravtal i synnerhet. Parterna inom pappers- och massaindustrin tecknade…

Isbn: 9789180202022

Utgivningsår: 20201125

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Stig Strömholm

Isbn: 9789175680446

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Henrik Malm Lindberg, Nils Karlson, Johanna Grönbäck

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Konfliktreglernas utformning är avgörande för en väl fungerande lönebildning. Men hur skiljer sig de svenska konfliktreglerna från motsvarande regler i våra viktigaste konkurrentländer? Finns lärdomar för Sverige? I Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv presenteras en strukturerad jämförelse av…

Isbn: 9789176099384

Utgivningsår: 20150616

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Eva Uddén Sonnegård, Eva Uddén Sonnegård

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Löneglidningen har varit oväntat låg i Sverige och i det närmaste obefintlig under senare år. Vad beror detta på? Löneglidning (som kallas restpost i den officiella lönestatistiken) mäts som löneökningar utöver avtalade löneökningar. Att löneglidningen helt skulle ha försvunnit ifrågasätts i denna rapport. Resultaten…

Isbn: 9789180201766

Utgivningsår: 20201210

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Emma Paulsson, Charlotta Stern

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher
I denna intervjustudie om arbetsmarknadens parters erfarenheter av medarbetaravtal undersöks hur parterna upplever att medarbetaravtal fungerar samt om avtalsformen är bättre lämpad för framtidens utmaningar än traditionella kollektivavtal. Förändringar på arbetsmarknaden sätter den svenska kollektivavtalsmodellen på…

Isbn: 9789178194100

Utgivningsår: 20191113

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Isbn: 9789175621036

Utgivningsår: 20000801

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Jonas Hartelius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
“In a culture where military leadership serves as a model, reading a 2 500 year old master from another culture may seem to add an almost mystical touch to one’s studies. Carefully reading Sun Tzu’s Art of War can produce a feeling of having reached into the immutable core of leadership, the essence of which has stayed…

Isbn: 9789198449709

Utgivningsår: 20201215

Utgivare: Hypomoklion AB

Mediatyp: BC