Bläddra

Ready Steady Go! 1 Elevpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Språk och lingvistik

Ready Steady Go! 1 Elevpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Engelska för nyanlända tonåringar Ready Steady Go! är anpassat för nyanlända tonåringar. Eleven börjar med den del som stämmer bäst överens med hens kunskapsnivå. Med Ready Steady Go! får även en nybörjare ett läromedel skapat för sin ålder och slipper arbeta med material avsett för yngre barn. I Ready Steady Go! är alla instruktioner på engelska. I arbetet med glosor använder eleverna sitt modersmål och lär sig samtidigt de svenska översättningarna. Tydlig stöttning mot målet Den tydliga och återkommande strukturen i Ready Steady Go! gör att eleven kan lägga all sin energi på själva inlärningen. Nya ord, meningar och språkliga och grammatiska moment tränas inledningsvis med mycket stöttning. Steg för steg ges eleven större utmaningar och friare uppgifter och i takt med detta växer självförtroendet. Eleverna får följa sina framsteg och vägen mot målet att få ett godkänt betyg i engelska i åk 9. Ready steady go! 1 Ready Steady Go! 1 är på en nivå som passar de som är nybörjare i engelska. Elevboken är indelad i 12 kapitel med 4 sidor vardera. Varje kapitel utgår ifrån en inspirationsbild. Störst vikt läggs vid att eleverna ska prata engelska och lära sig nya ord via dialoger, intervjuuppdrag, rim, bildövningar och spel. Det digitala läromedlet omfattar ca 900 deluppgifter som bland annat tränar grammatik. Elevpaket- digitalt läromedel och bok i smarta paket Tack vare kombinationen av digitalt läromedel och tryckt elevbok kan eleven varva förberedelser och träning på egen hand med interaktion och kommunikation i undervisningsgruppen. I det digitala läromedlet kan eleverna lyssna på all text i den tryckta elevboken, vilket är en stor fördel när de ska finslipa sitt uttal. I det digitala läromedlet finns också Look and listen eller Pre-reading där eleven skapar sig en förförståelse för det kommande arbetet med elevboken i skolan genom att lyssna och se på bilder. När eleven har gjort en uppgift i den tryckta boken finns det alltid fler övningar i det digitala läromedlet att arbeta vidare med. Dessa kan göras om och om igen både i skolan och hemma. Digitalt läromedel Det finns ca 1 000 deluppgifter i det digitala läromedlet. Här kan eleven träna glosor, stavning, läs- och hörförståelse, meningsbyggnad och grammatik. Övningarna finns på olika nivåer och det finns också en sammanfattande övning, Check yourself, som repeterar på två nivåer. Övningarna är självrättande och innehåller ofta en bekräftelse av det rätta svaret uppläst på engelska. Det finns en progression mellan delarna i serien vad gäller ljudinspelningarnas läshastighet och det antal röster och accenter som används. Elevbok Elevboken inleds med ett avsnitt där eleverna får bekanta sig med läromedlets innehåll och termer. Varje kapitel avslutas med Check yourself och Goals där eleven får dokumentera sitt arbete. I boken finns också plats för utvärder­ing av de olika förmågorna i Progress pages...