Bläddra

Ready Steady Go! 1 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Språk och lingvistik

Ready Steady Go! 1 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Lärarpaket I lärarhandledningen finns en noggrann genomgång av bokens upplägg och de teorier och tankar som ligger bakom materialet. Detta kombineras med en genomgång av varje kapitel med tips, extra ord och meningar samt vilka extra resurser som finns till respektive kapitel. I den digitala resursen av lärarhandledningen har läraren tillgång till elevens digitala läromedel, de förberedda genomgångarna samt alla kopieringsunderlag för utskrift. Kopieringsunderlag Kopieringsunderlagen i lärarhandledningen består av: inspirationsbilderna tabeller med bonuswords flash cards för laborativt språkarbete skrivövningar på två olika nivåer Practise more-övningar. Alla dessa finns till samtliga kapitel i boken. Digitala resurser Läraren har också tillgång till elevens digitala läromedel med tillhörande övningar. Detta är en stor fördel när man ska gå igenom saker tillsammans med eleverna och kan visa sidorna på tavlan och även när man ska planera undervisningen. Det finns också förberedda genomgångar för projektor och tavla utifrån inspirationsbilderna till varje kapitel. Dessa kan användas för att samtala kring bilderna och orden. I de förberedda genomgångarna finns också underlag för gemensamma övningar och möjlighet för läraren att skapa egna övningar med hjälp av bildgalleriet. I lärarpaketets digitala elevbok finns dessutom länkar till alla lärarens resurser i form av kommentarer och tips till den aktuella övningen, förberedda genomgångar och kopieringsunderlag. Att kunna se och få tillgång till dessa i samma vy som elevboken gör det betydligt lättare att få en överblick över vilka resurser som finns och i vilket sammanhang de ska användas. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid. Kompetensutveckling Som en extra bonus ingår också utdrag ur två högskoletitlar för lärarens kompetensutveckling. Den ena titeln är En bra början – mottagande och introduktion av nyanlända elever sammanställt av redaktörerna Gilda Kästen-Ebeling och Tore Otterup. Utdraget omfattar hela kapitlet om nyanlända elevers språkutveckling skriven av Tore Otterup, fil.dr och universitetslektor i svenska som andra språk. Det andra utdraget är hämtat från The Ins and Outs of English Pronunciation An introduction to phonetics av professor Liss Kerstin Sylvén, som forskar kring andraspråksinlärning. Utdraget ur Sylvéns bok handlar om typiska fallgropar vad gäller uttalet i engelska för personer med olika språkbakgrund till exempel arabisktalande eller personer som har somaliska som modersmål.