Bläddra

Redovisning i bolag och koncerner –

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning Redovisning: studiehandledningar och handböcker
Köp här

Redovisning i bolag och koncerner –

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning Redovisning: studiehandledningar och handböcker
Köp här
Redovisning är något som förekommer i varje bolag, vare sig litet eller stort. Detsamma gäller såväl ett enskilt bolag som en koncern. Teknik och praxis för hur redovisningen ska vara utformad har utvecklats under lång tid, men är också ett område som i stor utsträckning är lagreglerat. Samtidigt är det kanske smalsynt att se redovisning som ett område, då det omfattar både löpande bokföring av affärshändelser och periodisk avstämning i form av bokslut och årsredovisning. Författarnas ambition är att ge läsaren kunskaper och verktyg för att dels förstå och kunna tillämpa löpande bokföring av händelser i bolag som utgör grunden i bolagens produktion av redovisning, dels kunna tolka och analysera ett bolags årsredovisning som i grunden bygger på bokföring. I syfte att tydliggöra vad som styr dessa områden av redovisningen utgör bokföringslagen och årsredovisningslagen det skelett som bokens struktur bygger på, vilka sedan kompletteras med den styrande reglering och normgivning som är dominerande i Sverige. Boken är avsedd för introduktionskurser inom redovisning på universitetsnivå. En viss förkunskap om ekonomiska begrepp och samband underlättar läsningen. Denna bok hette i tidigare upplagor Årsredovisning i aktiebolag och koncerner.