Bläddra

Regeringsstyrning av svensk offentlig diplomati : Om Svenska institutets myndighetsinstruktioner och regleringsbrev 1998–2018

Kategorier: Diplomati Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Regeringsstyrning av svensk offentlig diplomati : Om Svenska institutets myndighetsinstruktioner och regleringsbrev 1998–2018

Kategorier: Diplomati Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Denna rapport behandlar förändringar och förskjutningar i regeringens styrning av Svenska institutet under perioden 1998–2018. Rapporten behandlar tre frågekomplex. Det första handlar om styrningens form, där utvecklingen sätts i relation till allmänna förändringar i svensk myndighetsstyrning under perioden. Det andra handlar om innehållet i myndighetsinstruktioner och regleringsbrev utifrån antagandet att detta är en indikator för hur offentlig diplomati förståtts och omsatts av svenska regeringar under perioden. Utifrån dessa två komplex diskuteras sedan balansen mellan regeringspolitik och Svenska institutets bredare representations- och främjandeuppdrag, det vill säga graden och karaktären hos regeringens styrning av institutet över tid. Andreas Åkerlund är docent i historia och verksam vid Södertörns högskola.