Bläddra

Reglerteknik Faktabok

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Reglerteknik Faktabok

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Reglerteknik A och B är reglertekniska begrepp ihopkopplade med företeelser som vi stöter på i vårt dagliga liv för att stimulera till ett undersökande och reflekterande arbetssätt. Läromedlet är utformat för att passa gymnasie- och vuxenutbildning samt för den som studerar på egen hand.
Reglerteknik A och B är samlad i en faktabok för att det ibland kan vara svårt att klart avgränsa varje kurs för sig.
I bokens inledning ges enkla och generella exempel som längre fram blir plattform för mer specifika kunskaper. Mättekniken har ett stort utrymme, i och med detta erhålls även de kunskaper som krävs för kursen Mätteknik A.

Läs mer
Ur innehållet: Enkel temperaturreglering med termostat - Att välja reglersystem - Regulatorn Fjärrvärmeverk - Mätteknik - Dynamiska system - Moderna mätomvandlare - pH-mätning – Optimering - Fuzzy logik – Kvotreglering – Ångpannor - Ventiler och ställdon – Industriregulatorn - Branchspecifika villkor - Fältbussar - Digital kommunikation - Klimatreglering och Projektmetodik.
Till faktaboken, som kan användas fristående, finns även övningsböcker.
Reglerteknik A och Mätteknik A – Laborationer och Reglerteknik B Laborationer är anpassade för Micro Supports laborationsutrustning som utgörs bl.a. av reglerobjekt för Hastighet, Temperatur, Varvtal samt Nivå och flöde.
I Laborationer A är laborationerna till en början mer tillrättalagda, för att sedan successivt öka i svårighetsgrad.
I Laborationer B ställs det större krav på självständighet och genomför bl.a. laborationer som rör optimering och sammansatta reglersystem som t.ex. kvotreglering.
I Metodiska tips/Lärarhandledning finns förslag på kursuppläggning, timfördelning, OH-bilder, provförslag samt facit.