Bläddra

Regnbågs-Reiki : med hjälp av änglar, kristaller och kraftplatser utvidgas dina Rekiförmågor för healing och personlighetsutveckling

Kategorier: Alternativa terapier, healing och hälsa Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Reiki
Köp här

Regnbågs-Reiki : med hjälp av änglar, kristaller och kraftplatser utvidgas dina Rekiförmågor för healing och personlighetsutveckling

Kategorier: Alternativa terapier, healing och hälsa Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Reiki
Köp här
RegnbågsReiki, en kombination av gamla och nya metoder, grundar sig på Usuis Reikisystem. RegnbågsReiki utvidgar Usuis Reikisystem med högt verksamma tekniker för energiarbete och skapar möjligheter för att samarbeta direkt med subtila väsen som lärare.

I systemet ingår framställning av Reikiessenser, aura och chakra-arbete, kontakt med kraftplatser, samt även att skapa nya personliga kraftplatser och skapa Reiki-mandalor. Genom kombinationen av Reikisystemet och andra subtila tekniker frisätts starka andliga krafter. RegnbågsReiki tillhandahåller alltså fullt med möjligheter att åstadkomma fullständigt nya och annorlunda saker med Reiki än vad vi har lärt oss traditionellt. Kvalificerade lärare undervisar i RegnbågsReiki över hela världen och används privat och yrkesmässigt av tiotusentals Reikivänner.

Reikiessenser är t.ex. kristallhealing-mönster eller växtkrafter som överförts genom RegnbågsReiki till varaktiga bärande substanser. Dessa olika slags medel kan man använda för holistiskt helande och personlighetsutveckling ytterst mångsidigt. Växtdevor, kristall-lärare, healingstens-änglar och andra väsen från den andliga världen är också medhjälpare i skapandet av essenserna.

Walter Lübeck har varit aktiv som andlig lärare sedan 1988. Han undervisar över hela världen i RegnbågsReiki-systemet som han själv har utvecklat, samt i Tre-strålars-meditation och lemurisk tantrism.

De tre principerna personligt ansvar, kärlek och medvetande är viktiga rättesnören för honom, både i det privata och i yrkeslivet. Med sitt arbete vill han bidra till gryningen av en ny gyllene tidsålder på jorden så snart som möjligt.

Han tycker att det är mycket viktigt att andlig kunskap används för att höja livets holistiska kvalité. Med sina varierande undervisningsämnen som Reiki, meditation, NLP*, shamanism, tantrism, homeopati, näringslära, kampsporter, feng shui och arbete med kristaller försöker han att förena de olika esoteriska vägarna och dess kunskap för att hjälpa sina elever optimalt med att göra framsteg på sin individuella väg. Walter Lübeck är en mycket karismatisk och engagerad lärare som tar upp konkreta och angelägna frågor för oss.

Han har gjort resultaten av sin forskning tillgängliga för allmänheten i 20 böcker, som har översatts till mer än ett dussin språk, samt i olika artiklar i facktidningar och undervisande videoband. Sex av hans böcker behandlar ämnet Reiki: Reiki for First Aid, Rainbow Reiki, The Complete Reiki handbook, Reiki - Way of the Heart, samt Reikins själ som han har skrivit tillsammans med Rand & Petter, och The Finest Reiki Techniques tillsammans med Petter.

* Neuro-Linguistisk Programmering