Bläddra

Relationell pedagogik – i teori och praktik i förskolan – i teori och praktik i förskolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Relationell pedagogik – i teori och praktik i förskolan – i teori och praktik i förskolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Boken tar sin utgångspunkt i att relationer spelar en stor roll i förskolan. Dels för att de är viktiga för varje barns dagliga vistelse på förskolan och dels för att relationer kan bjuda in barn och föräldrar till att vara delaktiga i förskolan och på sikt i samhället. Men hur uppstår och formas de? Vilken roll kan en pedagog och en förskoleverksamhet spela för att ge barn möjlighet att skapa varaktiga relationer som kan växa och utvecklas? I boken får vi ta del av exempel på inte bara olika sorters relationer, utan också på hur miljö, material samt pedagogers närvaro och förhållningssätt spelar roll för de relationer som barn ­ingår i. Förskolan är en av de första samhällsinstitutioner som barn möter. Där får de och deras familjer möjlighet att utveckla relationer som kan få en avgörande betydelse för deras framtida relationer i andra möten med samhället och dess medborgare. Boken kan med fördel användas i grundutbildning av förskollärare. Den kan användas som underlag för utveckling av förskoleverksamhet och förskollärares kompetensutveckling. Den är också angelägen för politiker, tjänstemän, rektorer och vårdnadshavare som är intresserade av förskoleverksamhet.