Bläddra

Relationen mellan byggnad och verksamhet

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Byggplanering Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Stadsplanering och kommunal planering Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här

Relationen mellan byggnad och verksamhet

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Byggplanering Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Stadsplanering och kommunal planering Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här
Hur blir byggnader och lokaler långsiktigt anpassningsbara – och därmed långsiktigt användbara – över tid? I den här boken läggs särskild vikt vid programarbetet och dess betydelse för ett framgångsrikt byggnadsprojekt – med attraktiva, ändamålsenliga och beständiga lokaler för den aktuella verksamheten. Genom att öppna upp för diskussion om olika tänkbara konceptuella lösningar i ett tidigt skede kan viktig kunskap, olika perspektiv och behovsanalyser tas till vara, vilket i sin tur ger förutsättningar för att projektet ska bli framgångsrikt i senare skeden. Det handlar således om att lägga mer kraft och tid i den initiala fasen, då diskussionerna fortfarande handlar om vilken typ av projekt som ska påbörjas, snarare än hur projektet bäst genomförs. Teoretiska resonemang varvas med aktuella exempel och utdrag ur intervjuer med personer som är involverade i olika delar av bygg- och förvaltningsprocessen. På så sätt vill författarna bidra till en utveckling av programarbetet som ett viktigt redskap för branschen i sin helhet.