Bläddra

Religionshistoria – En introduktion till teori och metod

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Köp här

Religionshistoria – En introduktion till teori och metod

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Köp här
I denna introduktion till religionshistoriens teori och metod beskrivs ämnets innehåll, karaktär och gränser: Vad är religionshistoria, vilka frågor ställer en religionshistoriker och hur skiljer ämnet sig från andra närliggande ämnen? I den första delen introduceras olika sätt att studera och synliggöra religion. Här presenteras jämförande, historiska, etnografiska, sociologiska, kognitionsvetenskapliga, genusvetenskapliga, postkoloniala, politiska och didaktiska perspektiv på religion. I bokens andra del behandlas centrala religionshistoriska begrepp och hur de kan användas i vetenskapliga sammanhang. Här ges pedagogiska beskrivningar av magi, gudar, myt, rit, symbol, asketism och sekularisering. Boken är avsedd för studenter på grundnivå i religionshistoria, men är även användbar i andra ämnen där studiet av religion utgör en viktig del. Den kan läsas av studenter och andra intresserade utan närmare förkunskaper, men också utgöra ett referensverk för de studenter som kommit längre i sina studier.