Bläddra

Resultatanalys i skolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Resultatanalys i skolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Varje skola har ett ansvar för sina resultat och har möjlighet att utveckla verksamheten så att de förbättras. Vägen framåt är att utvärdera sin verksamhet och att få dessa utvärderingar att komma till nytta i det lokala utvecklingsarbetet.

Författaren visar på möjliga sätt för den enskilda skolan att utifrån sina behov nå förbättrade resultat inom ramen för gällande styrsystem. I centrum står resultatanalysen.

• Vad är resultatanalys och varför är den så viktig för en skolas utveckling?

• Vad innebär det att leda systematiskt förbättringsarbete och hur kan ett sådant ledarskap se ut?

• Hur kan resultatanalys och kvalitetsförbättringar genomföras i praktiken?

• Vilka problem och möjligheter finns det i arbetet med resultatanalys och kvalitetsförbättringar?

Utmärkande för resonemangen är de många lärande exemplen.

Den andra upplagan av boken innehåller uppdateringar utifrån gällande styrdokument. I övrigt har texten omarbetats utifrån aktuell forskning och lärande exempel har lagts till.

Boken vänder sig till framför allt rektorer, förvaltningstjänstemän med ansvar för skolutveckling samt lärare som behöver skaffa sig en medveten hållning till skolans resultat och utveckling.