Bläddra

Resuscitering : akut intensivvård i svåra miljöer på och utanför sjukhus

Kategorier: Intensivvård Medicin och omvårdnad Olycksfalls- och akutsjukvård Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter
Köp här

Resuscitering : akut intensivvård i svåra miljöer på och utanför sjukhus

Kategorier: Intensivvård Medicin och omvårdnad Olycksfalls- och akutsjukvård Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter
Köp här
Boken "Resuscitering - akut intensivvård i svåra miljöer på och utanför sjukhus" beskriver medicinska larmsituationer på sjukhus och inom ambulanssjukvården ur ett läkarperspektiv. Joacim Linde har 20 års erfarenhet av att som anestesiläkare arbeta både på och utanför sjukhus. I boken förmedlar han på ett personligt vis hur avancerad resuscitering av akut sjuka och skadade patienter kan åstadkommas med hög kvalitet även när arbetsförhållandena är svåra. Boken vänder sig till läkare inom akutspecialiteter som i sin dagliga verksamhet deltar i olika former av medicinska larm men kan med behållning läsas även av läkare och sköterskor i andra specialiteter med intresse av att förbättra sin vård av akut sjuka patienter.