Bläddra

Retorisk poetik

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Retorisk poetik

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

”Retorisk poetik antager og argumenterer for at litteratur er til for at virke på læsere. Dermed menes andet og mere end at den er budskaber der overfører betydning. Litteratur er til for at gøre noget ved eller for læsere. Eller for at udtrykke det uden reference til nogen iboende formålsbestemmelse: Litteratur er først og fremmest afgrænset ved, og interessant ved, at den gør noget ved eller for sine modtagere.

Retorisk poetik gør altså op med den tradition der har været i akademisk litteraturvidenskab og beslægtede discipliner til at identificere det væsentlige og interessante ved litteratur som det betydningsindhold den overfører. Men ordene og deres betydning er midler til mål af en anden orden; målene er de virkninger de kan skabe hos modtagerne – virkninger som ikke kun er kognitive, ikke kun tilegnelse af betydningsindhold (i sig selv et spændende og uhyre komplekst emne), men som involverer dynamiske, tidslige processer hvori følelser ofte spiller en rolle, og som er endnu mere vanskelige at analysere end tilegnelse af betydning.”

Bogen er en samling af Christian Kocks artikler om retorik og litteratur – visse reviderede, andre for første gang på dansk.