Bläddra

Retrospektiva modernister : om historiens betydelse för nutida mods

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Populärkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Retrospektiva modernister : om historiens betydelse för nutida mods

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Populärkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Varför söker sig människor idag till stilar och gemenskaper hämtade från det förfl utna? Och vad säger oss denna retrospektiva trend om vår egen nutid?

I Retrospektiva modernister försöker historikern Robin Ekelund besvara dessa frågor med utgångspunkt i den nutida modscenen i Sverige. Modsen förknippas främst med 1960-talet. 50 år senare fi nns det återigen en levande modscen i Sverige som blickar tillbaka mot 60-talet. Hur iscensätter dagens mods en gemenskap med modskulturens historia? I boken analyseras vinylskivor, skräddarsydda kostymer och atmosfärer som förtätas av smattrande scootrar och vibrerande 60-talsmusik. Handlar den retrospektiva trenden kanske i grunden om att människor med hjälp av historiska företeelser försöker skapa sig en åtråvärd annorlundahet idag?

Robin Ekelund är historiker vid Malmö Högskola. Retrospektiva modernister är hans doktorsavhandling.