Bläddra

Risk Management 2000

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Risk Management 2000

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Dagens samhälle är ett risksamhälle, där riskerna blivit allt svårare att upptäcka och tolka. Risk Management har därmed vuxit i betydelse och omfång. För företag handlar det om att reducera kostnaderna för skador och förluster och på så sätt öka lönsamheten. Landsting och kommuner får genom Risk Management en bantad kostnadssida i budgeten.

Detta är Gustaf Hamiltons tredje bok i ämnet. Den första kom ut 1977 under titeln ”Risk Management – vad är det?” Efter åtta år hade han tydligen funnit svaret på sin egen fråga, ty då kom ”Detta är Risk Management”.

”Risk Management 2000”, är en fördjupad framställning i ämnet, grundad på de erfarenheter som gjorts i Sverige och andra nordiska länder under de senaste tio åren. Den mänskliga faktorn som felorsak liksom de risker som följer med dagens informationsteknik ägnas ett särskilt stort intresse vid sidan av de risker som granskats i de tidigare RM-böckerna.

Traditionellt har RM-arbetet omfattat endast de risker som ger ett negativt utfall. Men eftersom en risk också kan vara en möjlighet har den tidigare riskcirkeln här kompletterats med de dynamiska marknadsriskerna. Företagsledningen måste ju ha ett grepp om den totala riskbilden. De statiska riskerna skall storleksmässigt kunna relateras till de dynamiska i en strävan att skapa en allt bättre riskekonomi – det är detta som är ett av bokens nya budskap!