Bläddra

Rivstart : A1+A2 Textbok med cd (mp3)

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Rivstart : A1+A2 Textbok med cd (mp3)

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Rivstart A1+A2 och B1+B2

Rivstart är en enspråkig nybörjar- och fortsättningskurs i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Kursen har en relativt snabb progression och är tänkt för deltagare som kan förväntas ha en snabb inlärningstakt.

Rivstart uppmuntrar deltagarna att själva upptäcka språkliga mönster och formulera grammatiska regler. De lockas att bli aktiva språkinlärare också utanför klassrummet.

Teman och språkfunktioner bygger på nivåbeskrivningarna i Europarådets nivåskala (CEFR). Rivstart A1+A2 täcker nivå A1 och A2. Den passar sfi-undervisningen studieväg 3, kurs C och motsvarande nivå inom andra utbildningar.

Rivstart B1+B2 omfattar nivå B1, B1+ och B2-. Boken kan användas på sfi studieväg 3, kurs D samt på grundläggande sva och motsvarande nivå inom andra utbildningar.

I Rivstart används nya tempusbeteckningar som är klara och intuitiva för både lärare och elever. Nu-systemets tempus heter presens perfekt (har talat), presens (talar) och presens futurum (ska tala). Då-systemets tempus heter preteritum perfekt (hade talat), preteritum (talade) och preteritum futurum (skulle tala). På detta sätt blir det tydligt att svenska har två tempussystem och namnen indikerar också hur de bildas. Systemet är hämtat från Svenska Akademiens grammatik där det dock inte implementerats.

Textböcker
Övningarna i textböckerna är kommunikativa och de många talövningarna ger deltagarna verktyg att själva använda språket. Skrivuppgifterna befäster och utvecklar deltagarnas språkliga förmåga ytterligare. Längst bak i böckerna finns ett utförligt avsnitt om uttal samt uttalsövningar och där finns också en minigrammatik.

Med Textbok A1+A2 följer en elev-cd med bokens texter, hörövningar och uttalsövningar i mp3-format samt texter till hörförståelse och facit till text- och övningsböckerna som pdf-filer.

Cd:n till Textbok B1+B2 innehåller bokens texter, hörövningar, uttalsövningar samt övningsdialoger.

Övningsböcker
I textboken introduceras grammatiska moment som följs upp med systematiska övningar i övningsboken. Uppgifterna här lämpar sig väl för självstudier/hemarbete.

Digitalböcker
Rivstart läroböcker och övningsböcker finns även som digitalböcker med inläst text med naturligt tal. Digitalböckerna har sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, zoomfunktion och sparfunktion. Använd dem gärna för genomgångar med projektor.

Lärarhandledningar
Här finns råd och tips för arbetet med Rivstart. Dessutom finns en utförlig genomgång av svenskt uttal med många praktiska tips. En mängd kopieringsunderlag med bl a extra övningar, tester och manus till textbokens hörövningar finns också här.

Rivstart Yrkesliv - fungerande svenska på jobbet!

Rivstart Yrkesliv tränar eleven i en fungerande svenska på jobbet som gäller för de flesta yrkeskategorier.

Språklig och kulturell kompetens
Målgruppen är personer som redan jobbar i Sverige men som inte har börjat använda svenska på arbetet och personer som är på väg ut i det svenska arbetslivet. Boken innehåller texter och övningar med fokus på det språk och den kulturella kompetens man behöver för ett yrkesliv i Sverige.

Nivån är B1 och uppåt enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk eller motsvarande kurs D i utbildning i svenska för invandrare.

Innehåll
Boken innehåller integrerade övningar som tränar eleven i att läsa, skriva, tala och förstå.

De många talövningarna ger deltagarna verktyg att själva använda språket och tips och träningsuppgifter ges för tänkbara situationer där muntlig färdighet krävs. Skrivuppgifterna är anpassade efter skriftliga situationer på arbetet.

Hörövningarna och bokens texter är inlästa med naturligt talad svenska och för att underlätta självständigt arbete finns en elev-cd med mp3-filer där alla texter och hörövningar finns inspelade. En minigrammatik baktill i boken ger en översikt över den grammatik eleverna behöver. Facit ligger längst bak i boken.