Bläddra

Robotlandet

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Köp här

Robotlandet

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Köp här
Boken tar upp de flesta delar av samhället: Mindre salomoniska rättegångar, sjukvården, Socialtjänsten som trodde sig arbeta för barnets bästa. En tonårings vedermödor för att de vuxna inte är känslomässigt vuxna nog att ta sitt ansvar som förälder eller som tjänstemän.