Bläddra

Rökarens blick : skådespelarens Brecht

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Konst Scenkonst och film Skådespelarkonst Teatervetenskap
Köp här

Rökarens blick : skådespelarens Brecht

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Konst Scenkonst och film Skådespelarkonst Teatervetenskap
Köp här

Bertolt Brecht (1898–1956) är en av 1900-talets stora teaterförnyare genom sitt radikala ifrågasättande av konstens relation till samhället och till skådespelarens gestaltningstradition. I den pågående debatten om svensk scenkonst – och en samtida teaterdiskussion om representation och identitet överhuvudtaget – är Brechts historiska och politiska överblick oumbärlig.

Kent Sjöströms essäbok "Rökarens blick" prövar i fem insiktsfulla texter styrkan i Brechts argument i relation till några samtida och historiska frågor av högsta aktualitet. Kent Sjöström diskuterar den kritiska, eftertänksamma och njutningsfulla blick Brecht eftersträvade i sin "teater för rökare". En uppslagsrik analys av scenkonst och identitet.

* * *

"Ni vet att hållningen när man röker är mycket bekväm när man betraktar något. Man lutar sig tillbaka, gör sina reflektioner, sitter där avspänd, avnjuter allt från ett skyddat hörn och tillhör bara till hälften det som pågår runtomkring."– Bertolt Brecht, Mässingsköpet