Bläddra

Rollanalys och coachning

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Rollanalys och coachning

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vad är det tänkt att du ska göra i din roll på arbetet och vad är det du faktiskt gör? Utför du uppgifter som egentligen går utanför din roll? Vad behöver du och dina medarbetare veta om varandras rolltagande för att ni ska kunna arbeta och samarbeta effektivt? Den som går in i en organisation får en roll, en position med plikter och ansvar, knuten till sig. Oavsett organisationens uppgift har varje roll­tagare sin egen inre bild av hur den egna organisationen fungerar, vilken verksamhet som sker där och vad som förväntas. Trots att dessa inre bilder sällan diskuteras av organisationens medlemmar finns de där. Personlig erfarenhet, motivation, känslor och det sammanhang i vilket organisationen befinner sig påverkar hur rolltagare formar och tar sina roller. Det kan vara svårt att veta var gränsen mellan olika roller går. I Rollanalys och coachning presenteras flera konkreta verktyg och modeller för organisations-/ rollanalytiskt informerad coachning av såväl en enskild individ som en grupp eller ett större system. Boken är en vägledning för både den som står i begrepp att ta ett coachande uppdrag och för den som själv är i behov av coachning. Texten vänder sig, förutom till blivande coacher i arbetslivet, till studerande, beteendevetare, psykologer, socionomer och övriga praktiker vilka önskar arbeta coachande utifrån ett psykodynamiskt och systemiskt perspektiv.