Bläddra

Romerna och skolplikten : Hot eller möjlighet?

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Grundskolan Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala grupper
Köp här

Romerna och skolplikten : Hot eller möjlighet?

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Grundskolan Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala grupper
Köp här
Hot eller möjlighet? På 1960-talet förändrades romernas situation i Sverige dramatiskt då bofasthet och skolplikt för romska barn skulle ersätta ett nomadiserande liv utanför välfärdssamhällets växande strukturer. Men hur genomfördes förändringen – på vems villkor och till vilket pris? Kring de frågorna samlades forskare och aktörer, både tidigare lärare och elever, till ett vittnesseminarium på Södertörns högskola tillsammans med dagens romska brobyggare. I spänningsfältet mellan romernas kamp för lika rättigheter och myndigheternas strävan efter assimilering gjordes under vittnesseminariet erfarenheter av betydelse för den aktuella diskussionen om minoriteters rättigheter och möjligheter.