Bläddra

Så bygger man orden

Så bygger man orden

Köp här
Här ges en systematisk och noggrann genomgång av ordklasserna substantiv, verb och adjektiv. Boken tränar också uppdelning av orden i stam och ändelse så eleven lättare ska känna igen orddelarna vid läsning av löpande text. Innehållet i arbetsboken är kopplat till de första stegen i området morfologi i test- och utvärderingsmaterialet Stavningsraketen.