Bläddra

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt : den mjuka infrastrukturen på väg. SOU 2012:18

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt : den mjuka infrastrukturen på väg. SOU 2012:18

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Offentlig sektor visar e-vägen!

Redogör för pågående förstudier och projekt med syftet att ta fram förvaltningsgemensamma tjänster och funktioner som förenklar vardagen för privatpersoner och företag:
  • Min ärendeöversikt: Samlad översikt av ärenden och ärendestatus.
  • Mina fullmakter: Samlad översikt av utfärdade fullmakter med möjlighet att skapa nya, förlänga eller återkalla dessa.
  • Mina meddelanden: Myndighetsgemensam lösning för e-post. Ska även fungera för myndighetsbeslut till en säker e-postlåda.
  • Effektiv informationsförsörjning: En funktion som ska underlätta informationsutbytet vid t.ex. beslut om ekonomiskt bistånd.
  • E-arkiv och e-diarium: Gemensamma tjänster för statliga myndigheter som »gör det lätt att göra rätt när man arkiverar och lätt att hitta rätt när man söker och återanvänder information».
Efterlyser dessutom lagändringar när det gäller tillämpning av bestämmelserna om urkundsbrott i brottsbalken på elektroniska handlingar. Detta anses nödvändigt för att öka användningen av e-legitimationer.