Bläddra

Så ökar vi bostadsbyggandet

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Så ökar vi bostadsbyggandet

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Det råder en bred samsyn om att det låga bostadsbyggandet, särskilt i storstadsregionerna, är ett stort samhällsproblem. Det driver upp huspriser och hyror. Och drabbar de grupper som har sämst möjligheter att hävda sina intressen och urholkar den sociala bostadspolitiken. Syftet med boken Så ökar vi bostadsbyggandet är att bredda och fördjupa debatten om hur Sverige ska kunna öka bostadsbyggandet. Fokus ligger inte på vad olika organisationer och företag officiellt har för diagnos och recept. Syftet är att ge utrymme för ett antal personer som är väl insatta i förhållandena i branschen att ge sin personliga syn på bostadsbyggandet. Sammantaget ger Så ökar vi bostadsbyggandet en unik överblick över den bostadspolitiska debatten. Boken både fördjupar debatten och kommer med konkreta förslag.