Bläddra

Så skriver du akademiska uppsatser

Kategorier: Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Så skriver du akademiska uppsatser

Kategorier: Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Att skriva en uppsats är lite som att bygga en båt. Om det saknas delar till båten, eller om delarna är felaktigt sammanfogade, sjunker den. Ungefär detsamma gäller för uppsatser. Om det saknas delar, eller om delarna är felaktigt komponerade, sjunker betygen. I värsta fall blir man underkänd.

På många utbildningar ställs höga krav på vad en uppsats ska innehålla och hur den ska byggas upp. Dessa krav är inte alltid lätta att reda ut. I denna lilla bok, Så skriver du akademiska uppsatser, går författarna steg för steg igenom hur uppsatser bör byggas, vad varje avsnitt bör innehålla och hur stort utrymme de ska ta.

Bokens första del behandlar kort och överskådligt den väldisponerade och genomarbetade uppsatsen och berättar om vilka olika utmaningar du ställs inför när du skriver en uppsats – från den första trevande idén till slutfasen och inlämningen. Den andra delen är ett uppslagsverk som omfattar viktiga ord inom uppsatsskrivande, till exempel problemformulering, primärkällor, diskussion, analys, diskurs, konklusion.