Bläddra

Säker på svenska Paket textbok & övningsbok – Digitalt + Tryckt – Sfi C

Kategorier: Språk och lingvistik

Säker på svenska Paket textbok & övningsbok – Digitalt + Tryckt – Sfi C

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Ett nytt läromedel för sfi C, präglat av vuxet tilltal och humor – med tydliga inlärningsmål och texter som väcker läslust och fördjupar förståelsen för Sverige och ”svenskarna”. I Säker på svenska får eleven följa de anställda på företaget Världens mat – både på jobbet och i mer vardagsnära situationer. I detta paket ingår elevpaketen till Säker på svenska, Textbok och Övningsbok. Bägge elevpaketen består av ett digitalt läromedel och en tryckt bok. Digitala läromedel Både den interaktiva textboken och övningsboken är inlästa med autentiskt tal och textföljning. I textboken finns dessutom realiatexter samt vägledning för bättre lässtrategier och läsförståelse. I övningsboken finns ett stort antal interaktiva uppgifter där eleverna får träna på grammatik, ordkunskap och fraser. Interaktiv version av text- och övningsboken, inlästa med autentiskt tal och textföljning. Realia, lässtrategier och läsförståelse Interaktiva grammatik- och ordkunskapsövningar samt hörövningar m.m. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil I de digitala läromedlen kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. De digitala läromedlen aktiveras med koden som finns i de tryckta böckerna. Koden är giltig i fyra år för textboken och kan ärvas mellan elever. För övningsboken är koden giltig ett år. Text- och övningsboken Språket i Säker på svenska är vardaglig idiomatisk standardsvenska med vuxet tilltal, främst i dialogform för att tillhandahålla fraser och uttryck som underlättar den egna kommunikationen. I realiatexter och faktarutor är språket enkel standardsvenska av något formellare karaktär. Kapitlens teman i textboken fördjupas med realiatexter som bl.a. behandlar samhällsnyttig information, sociala koder och svenska traditioner. Övningsboken innehåller ett stort antal övningar på kapitlens grammatik, ordkunskap och fraser. Säker på svenska passar även för kurser i svenska som främmande språk och för högskolestuderanden både i Sverige och utomlands.