Bläddra

Säkra språket 4

Kategorier: Språk och lingvistik

Säkra språket 4

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Säkra språket är en serie arbetsböcker i sex delar för åk 1-6. Innehållet är tematiskt med fokus på att träna läs- och skrivförmågan, att få bli presenterad för barn- och ungdomsböcker och även för författare samt att bli förtrogen med olika genrer. Språkets form och struktur är invävt i det tematiska upplägget. Med jämna mellanrum kommer en enkel diagnos  –  Kan du? –  där eleverna själva kan checka av sina kunskaper.

I Säkra språket 4 är temat fritid. Ett sätt att utveckla språket är att få möjlighet att arbeta inom olika genrer. Inom temat får eleverna i ett naturligt sammanhang arbeta med till exempel faktatexter och instruerande texter.

I det tematiska upplägget finns uppgifter som tränar läsförmågan och att man sedan på olika sätt visar att man förstått vad man läst. Källkritik och informationssökning är andra återkommande moment. Språkets struktur vävs in i temat med dubbelteckning, ng-ljud, m-ljud, n-ljud, sj-ljud, tj-ljud, ordklasser och skiljetecken.

Säkra språket passar dig som

  • vill arbeta tematiskt med språket
  • vill ha ett material som tränar eleverna i att läsa och skriva med sikte mot kunskapskraven i svenska
  • vill ha kontinuerliga diagnoser där eleverna själva kan checka av sina kunskaper.

Författare till Säkra språket 4 är Liselott Drejstam som är bibliotekarie och Emma Lehman som är 1-7 lärare. De har tillsammans hållit flera föreläsningar om hur man kan arbeta med litteratur i klassrummet.