Bläddra

Sälg : livets viktigaste frukost

Kategorier: Biodiversitet, biologisk mångfald Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Tillämpad ekologi

Sälg : livets viktigaste frukost

Kategorier: Biodiversitet, biologisk mångfald Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Tillämpad ekologi
Köp här
Lagom till Biologiska mångfaldens år 2010 utkommer "Sälg - livets viktigaste frukost", en vacker och påkostad bok av entomologen Bengt Ehnström som uppmärksammar sälgen och den oerhört rika biologiska mångfald som är knuten till trädet i dess olika stadier. Fjärilar, skalbaggar, bin, humlor, bladlöss, gallmyggor, fåglar, svampar och en stor mängd andra gäster är beroende av sälgen i olika stadier av dess liv. Med den nyfikne betraktarens öga leder Bengt Ehnström läsaren in under sälgbarken på en upptäcktsfärd som inte kan sluta med annat än fascination inför det myllrande livet i denna nyckelart. Boken riktar sig till markägare och park­förvaltare med budskapet att se rikedomen i sälgen som en resurs att värna. Texten illustreras av ett akvarellfyrverkeri av den etablerade naturillustratören Martin Holmer, som synliggör sälgens enorma betydelse för den biologiska mångfalden. Sälgar som vårdas rätt blir med tiden biologiska skattkammare med stora naturvärden. Den här boken ger både inspiration och handledning om hur sälgen kan vårdas nu och i framtiden. Boken ges ut av Centrum för biologisk mångfald i samarbete med WWF och Naturskyddsföreningen.