Bläddra

Sametingsval 2017

Kategorier: Indigenous people: government Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Sametingsval 2017

Kategorier: Indigenous people: government Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vad betyder samiskt självbestämmande för den samiska väljarkåren? Mellan vilka partier rör sig väljarna? Var i Sverige ökar valdeltagandet? Dessa frågor och många andra diskuteras i denna bok, som presenterar resultaten från den andra väljarundersökning som genomförts i samband med val till Sametinget i Sverige. I fokus står frågor om kontinuitet och förändring mellan valen 2013 och 2017 i fråga om t. ex. valdeltagande, politiska skiljelinjer och väljarkårens förtroende för Sametinget. Boken tar också upp tre nya teman med utgångspunkt i väljarnas åsikter: samiskt självbestämmande, förvaltningen av naturresurser inom Sápmi samt valrörelserna.