Bläddra

Samhällsfarliga konflikter i en ny tid – utmaningar och reformbehov

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Samhällsfarliga konflikter i en ny tid – utmaningar och reformbehov

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
I rapporten undersöks om de svenska regelverken för hantering av samhällsfarliga arbetsmarknadskonflikter behöver uppdateras eller reformeras. Är de ändamålsenliga i en värld där viktiga samhällsfunktioner upprätthålls av ett stort antal ömsesidigt beroende aktörer i komplexa system där varje enskild nod blir kritisk för systemets funktionalitet, och där samhällsviktig verksamhet lika gärna är privat som offentlig? En jämförelse görs med motsvarande regleringsmetoderna och deras förändring i Storbritannien, Tyskland och Danmark.