Bläddra

Samhällskunskap inför A

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Samhällskunskap inför A

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Boken är avsedd för vuxna som inte studerat på en tid och vill studera vidare, elever som behöver stöd i en kort sammanfattande text under A-kursstudierna samt elever som just avslutat grundskolan och behöver stärka sina baskunskaper.

Läs mer
Varje kapitel inleds med de nyckelbegrepp som kommer att förklaras. Viktiga begrepp eller förhållanden tas upp som marginalord. Kapitlen avslutas med en sammanfattning och repetitionsuppgifter. I det första kapitlet ges även en enkel förklaring till olika sorters tabeller och diagram. Boken innehåller sex kapitel: Vårt samhälle, Så styrs Sverige, Massmedia, Arbete, Samhällets ekonomi samt Vår värld.