Bläddra

Samspelets kraft – Marte meo – möjlighet till utveckling

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Samspelets kraft – Marte meo – möjlighet till utveckling

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vi människor deltar dagligen i samspel med andra. I Samspelets kraft beskriver författarna både de svårigheter och de möjligheter som samspel innebär och kopplar beskrivningen till Marte meo-metoden.

Läs mer
Marte meo-metoden har utvecklats i Holland av Maria Aarts och är en metod för att stärka och utveckla samspel och kommunikation mellan barn och vuxna. Den introducerades i Sverige i början av nittiotalet och har snabbt spritt sig som en behandlings- och rådgivningsmetod inom olika arbetsområden såsom mödra- och barnhälsovård, familjearbete och inom förskola och skola.

Om författarna
Monica Hedenbro är socionom och leg. psykoterapeut. Hon är verksam som familjeforskare vid Karolinska Institutet i Stockholm. Ingegerd Wirtberg är förskollärare, leg. psykoterapeut och doktor i medicinsk vetenskap. Hon arbetar som univ. lektor vid enheten för psykoterapi, Lunds universitet.