Bläddra

Samtal som förändrar : en guide till ACT i praktiken

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Interpersonal communication & skills Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi

Samtal som förändrar : en guide till ACT i praktiken

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Interpersonal communication & skills Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här
Hur kan vi samtala om och ta oss an de livserfarenheter och svårigheter som gör att människor söker psykologisk hjälp? Och hur kan vi hjälpa våra klienter att släppa taget om kampen mot lidande och i stället välja att sträva efter ett rikt och meningsfullt liv?

Det finns en stor mängd böcker om Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Samtal som förändrar är dock den första boken i Sverige som presenterar ACT som modell och som är skriven direkt för svenska läsare. Här får du som behandlare en introduktion till ACT och rikligt med kliniska exempel och övningar. De grundläggande begreppen introduceras och de bärande principerna beskrivs. Du får en genomgång av kärnprocesserna i ACT samt exempel på hur dessa processer utspelar sig i den terapeutiska verkstan. Du får också följa med i olika samtal som demonstrerar kärnprocesserna, lära dig att konceptualisera, att skapa flexibilitetsprofiler, hur du använder metaforer samt en rad tumregler för att få dina samtal att fungera. Författaren ger en mängd förslag på vad du ska göra - och vad du ska undvika - när du vill skapa samtal som förändrar.

Boken vänder sig till terapeuter och behandlare men också till alla som i sin professionella roll arbetar med samtal som förändrar.

Just Rikkes personliga och levande stil gör boken till givande läsning även för den som redan är väl bekant med ACT. Här finns många, ibland överraskande, sätt att illustrera mänskliga dilemman.” - Niklas Törneke ur bokens förord.