Bläddra

Samtalet : förbättra din professionella kommunikation genom empati

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Psykologi: känslor Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi

Samtalet : förbättra din professionella kommunikation genom empati

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Psykologi: känslor Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här
Den här boken är till för dig som vill utveckla din förmåga att samtala professionellt, på ett tryggt och effektivt sätt. Den hjälper dig att skapa medverkan och att hantera de svårigheter som kan uppstå i ett samtal. Det kan handla om hur man lyssnar, ställer frågor, berömmer, återkopplar eller ger kritik, hanterar känslor och löser problem eller konflikter.

I denna femte upplaga beskrivs tydligt hur du steg för steg kan genomföra strukturerade, professionella samtal i olika situationer. Boken innehåller enkla beskrivningar av samtalsverktyg med utgångspunkt i forskning om det som skickliga samtalsledare gör. Verktygen beskrivs på ett lättfattligt sätt för att de ska vara enkla att använda. Boken innehåller också flera exempel på dialoger för att förklara hur samtalsverktygen används, och tydliga beskrivningar av hur ett samtal kan föras med empati.

Det professionella samtalet är en viktig del av det moderna arbetslivet. Boken riktar sig till personer som har sådana samtal som en del av sitt arbete: professionella i ledande befattning, verksamma inom vård, omsorg, service, skola och inom socialt arbete. Mycket av innehållet är också tillämpbart i nära relationer. I båda fallen vill vi skapa goda mänskliga möten, något som ställer krav på empati (att vi bryr oss om andra) och etik (att vi respekterar andra). Dessa två grundvärderingar säkerställer att samtalet sker med hjärtat.