Bläddra

Samtidigt : berättelsen om hur Gud blev människa och vad det har med oss att göra

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Köp här

Samtidigt : berättelsen om hur Gud blev människa och vad det har med oss att göra

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Köp här
Vad är det i vår kultur som löser upp människors självkänsla och identitet, samtidigt som vi kanske aldrig har sysslat så mycket med oss själva och hur vi mår? Är det säkert att andlighet är en hjälp för att hitta oss själva? Kan den inte lika gärna bli en flykt för den som av olika skäl inte står ut med sig själv? Vad innebär egentligen den kristna bekännelsen att »Jesus Kristus är sann Gud och sann människa«? Hur hänger sanningen om Gud samman med sanningen om oss själva? Kan vi över huvud taget längre tala om en sanning, i en kultur där alla markeringar flyttas tillbaka till privatlivets inhägnade åsikter och projekt? Boken tar oss med på en resa genom samtidskulturen, psykologiska erfarenheter, kyrkans historia och de bibliska berättelserna. Det är inte helt uteslutet att läsaren på vägen finner ledtrådar till mysterier på betydligt närmare håll.