Bläddra

Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

KLIVA-utredningen redovisar i detta betänkande uppdraget att utreda behovet av förändringar när det gäller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination med annan utbildning inom kommunal vuxenutbildning.