Bläddra

Schamaner : Essäer om religiösa mästare

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Köp här

Schamaner : Essäer om religiösa mästare

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Köp här
Schamaner och schamanism har blivit allt vanligare på senare år. Samtidigt som nutidens schamaner återknyter till gamla schamanistiska metoder, modifierar dem och framhåller dem som den nya och moderna vägen, är de noga med att understryka att deras metoder är sprungna ur den traditionella schamanismen. I skrifter som försöker analysera och förstå de traditionella schamanerna, beskrivs de som allt från trollkarlar, präster, helare och medier till politiska ledare. Den mångfasetterade situationen utgör ett spännande och världsomfattande forskningsfält. De nio essäer som utgör antologin Schamaner. Essäer om religiösa mästare tar upp frågor om hur schamaner har beskrivits, om det egentligen finns någon schamanism, och om det är möjligt att tala om en enhetlig schamanism.