Bläddra

Se helheten : Om framgångsfaktorer i socialt arbete!

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Se helheten : Om framgångsfaktorer i socialt arbete!

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
I dag står socialtjänsten inför stora utmaningar. Det är svårt att rekrytera personal och de ekonomiska kraven ökar. Samtidigt har samhällsklimatet hårdnat och många människor behöver hjälp. Hur ska denna ekvation gå ihop? I Se helheten om framgångsfaktorer i socialt arbete! vill Lotta Persson och Titti Frisk Hagström ge sin bild av socialtjänstens uppdrag, utmaningar och yrkets nutid och framtid. Utgångspunkten är att det inte finns en enkel lösning beslut måste tas på flera nivåer. Författarna tar avstamp i det praktiska sociala arbetet och reflekterar över frågor som rör socialtjänsten, med målet att arbetet ska vara till nytta för dem som behöver insatserna.