Bläddra

Se in i ditt hjärta : brev från en biktfader i Valamo kloster

Kategorier: Andlighet och religiös erfarenhet Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro
Köp här

Se in i ditt hjärta : brev från en biktfader i Valamo kloster

Kategorier: Andlighet och religiös erfarenhet Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro
Köp här
Den helige Fader Johannes föddes år 1873 i en liten by i Tvers guvernement i Ryssland som Ivan Aleksejevitj Aleksejev. Han dog i sin munkcell i Heinävesi i Finland år 1958. Nästan hela sitt liv tillbringade han i Valamo kloster, med undantag av en period på tio år som ledare för Petsamo kloster. I Nya Valamo verkade han från början som klostrets biktfader och starets. År 2018 helgonförklarades fader Johannes av den ortodoxa kyrkan. I sina brev talar en gudsman, erfaren och klok, till sina biktbarn i olika länder. Han svarar på de viktigaste frågorna i deras liv. Han vägleder, tröstar och uppmuntrar. Han varnar för högfärd, hat och dömande. Det är inte en lärd person, medveten om sin egen vishet, som talar, utan en ödmjuk man som undervisar om hjärtats bön, hänvisar till Bibeln och de Heliga Fädernas lärdomar, och som förtydligar sina ord med förebilder. Vi lär känna en människa för vilken tro och det dagliga livet är detsamma och får en inblick i det ortodoxa troslivet och dess vackraste traditioner.