Bläddra

av:Jakob av Serugh

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro
Jakob av Serugh är en av Syrisk-ortodoxa kyrkans främsta fäder och viktigaste lärare. Han är mest berömd för sina homilier. Han ska ha författat 763 homilier varav runt 400 har bevarats. Därmed står Jakob, efter Johannes Chrysostomos och Augustinus av Hippo, för den tredje största homiletiska skriftsamlingen från…
Köp här

Isbn: 9789177771227

Utgivningsår:20200109

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Jakob av Serugh

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Kritik och exeges av heliga texter Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro
Herrens bön är den mest centrala bönen i Kyrkan. Vi ber den ofta, enskilt och gemensamt i nästan alla sammanhang. Den kallas Herrens bön eftersom det var Jesus Kristus själv, vår Herre, som lärde oss den. Många grekiska, latinska och syriska författare från den tidiga Kyrkan har framställt kommentarer till Herrens bön.…
Köp här

Isbn: 9789198626445

Utgivningsår:20210803

Utgivare: Bokförlaget Korsets kloster

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197871907

Utgivningsår:20100308

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Charbel Rizk

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro
Syrisk-ortodoxa kyrkans tro och liv är en bok som riktar sig främst till syrisk-ortodoxa. Boken består av tre delar. I den första delen presenteras Syrisk-ortodoxa kyrkans tro och liv med utgångspunkt i den heliga Bibeln, den heliga Kyrkans liturgiska texter och de heliga kyrkofädernas skrifter. I den andra delen…
Köp här

Isbn: 9789198247060

Utgivningsår:20190501

Utgivare: Soku & Souf

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198645392

Utgivningsår:20211109

Utgivare: Solvändan Förlag

Mediatyp: BC

av:Jakob Av Serugh

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Kritik och exeges av heliga texter Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro
Jakob av Serugh (451-521) är en av Syrisk-ortodoxa kyrkans främsta fäder och viktigaste lärare. Efter sina studier i Edessa trädde Jakob in i ett kloster i Hawra. Där kunde han fortsätta sina studier i en stillsam miljö. År 502 blev Jakob vigd till periodeuta av Hawra. Som periodeuta fick han besöka närliggande kyrkor…
Köp här

Isbn: 9789198626421

Utgivningsår:20210510

Utgivare: Bokförlaget Korsets kloster

Mediatyp: BB

av:Jakob av Serugh

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro
I denna boks kärnfulla sentenser friläggs en vision av påsken där förståelsen av Kristi kors inte hänvisas till ett juridiskt paradigm. Här handlar dialektiken inte så mycket om skuld och rättfärdiggörelse; kampen står mellan liv och död, ljus och mörker, Gud och Satan. När vi frågar oss vad det betyder för…
Köp här

Isbn: 9789198626452

Utgivningsår:20221125

Utgivare: Bokförlaget Korsets kloster

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175804767

Utgivningsår:20101108

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Margareta Attius Sohlman

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro
Margareta Attius Sohlman guidar oss genom ikonernas fascinerande, förunderliga och ibland svårtolkade värld. Författaren går bland annat igenom ikonen i ett religiöst och idéhistoriskt perspektiv, hon skriver om ikonens tillkomst, om dess innebörd och placering i kyrkorummet, om ikonmåleriets svåra konst och…
Köp här

Isbn: 9789173312035

Utgivningsår:20080922

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Fader Johannes

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro
Fader Johannes, i världen Ivan Aleksejevits Aleksejev, föddes år 1873 i en liten by i Tvers guvernement. Han dog i sin munkcell i Heinävesi år 1958. Nästan hela sitt långa liv tillbringade han i Valamo kloster, med undantag av en period på tio år som ledare för Petsamo kloster. I Nya Valamo arbetade han från början som…
Köp här

Isbn: 9789175807607

Utgivningsår:20150917

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av:John Meyendorff

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
För första gången presenteras här på svenska en av ortodoxa kyrkans viktigaste helgon och läromästare, helige Gregorios Palamas (1296 1359). Helige Gregorios Palamas är ett helgon och en kyrkofader som levde i Bysans på 1300-talet. Han gav, på ett mycket framgångsrikt sätt, teologiskt uttryck för den ortodoxa asketiska…
Köp här

Isbn: 9789177771913

Utgivningsår:20210721

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:John Meyendorff

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro
Genom utgivningen av denna bok bereds ortodoxa kristna och andra intresserade ett lite större utbud av ortodox pastoral litteratur ämnad att besvara frågor som nutids­ människan kan möta. Denna bok om det kristna äktenskapet är en mycket värde­ full resurs för den som vill förstå den Ortodoxa Kyrkans syn på…
Köp här

Isbn: 9789175808253

Utgivningsår:20161111

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Augin Kurt Haninke

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro
The Heirs of Patriarch Shaker concerns Assyrian prelates who have opposed and damaged the Assyrian national identity over the last hundred years. The author has examined rare documents and presents a unique study, focusing on four Syrian Orthodox patriarchs. The book starts with Patriarch Elias III Shaker, known as the…
Köp här

Isbn: 9789198410075

Utgivningsår:20170911

Utgivare: Nineveh Press

Mediatyp: BC

av:Per-Arne Bodin

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro
What happens when the Russian Orthodox tradition meets post-Soviet Russia? This is the general question which will be in the focus of this study of the Orthodox discourse in post-Soviet Russian culture. It will be analyzed both in its own right and as a constituent of memory, a conservative or imperialist political…
Köp här

Isbn: 9789186071301

Utgivningsår:20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:Johannes Maximovitch

Kategorier: Andlighet och religiös erfarenhet Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Mysticism Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro Teologi
Så många vilsefarna ord om religion i allmänhet och kristendom i synnerhet som idag svirrar i vårt universum har nog aldrig tidigare existerat. Hur skall man här finna den säd som är fruktbar? Gudsmoder är den som, från den allra första tiden efter Uppståndelsen intill denna dag, vägleder oss. En av Hennes mest…
Köp här

Isbn: 9789198378900

Utgivningsår:20190128

Utgivare: Ambon förlag

Mediatyp: BC

av:Ignatius Aphram I Barsoum

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kristendom Kristna riktningar Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro Socialhistoria och kulturhistoria
De spridda pärlorna är en omfattande översikt av den syrisk litteraturhistorien. Till skillnad från motsvarande europeiska verk redogör De spridda prälorna för den syriska litteraturhistorien från dess början till 1900-talet. Ignatius Aphram I Barsoum baserar De spridda pärlorna på hudratals handskrifter som han själv…
Köp här

Isbn: 9789197575140

Utgivningsår:20060101

Utgivare: Anastasis Media AB

Mediatyp: BB

av:Rahel Kuflu

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro
Här berättas om en grupp reformister som under det tidiga 1900-talet utmanade tewahdokyrkans hierarkiska ordning i Eritrea. Konflikten ledde till att en del reformister flydde från sina hem i höglandet för att söka skydd hos svenska missionärer som bosatt sig vid kusten. När missionärerna därefter anställde…
Köp här

Isbn: 9789188663313

Utgivningsår:20180221

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av:Andrew Louth

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro Teologi
Moderna ortodoxa tänkare ger en insiktsfull och skarpsinnig redogörelse av de senaste 250 årens stora ortodoxa tänkares liv, texter och intellektuella arv. Andrew Louth beskriver och förklarar det varaktiga inflytande dessa teologer fått för vår samtid. Med början i hur Filokalia kom att påverka 1800-talets Ryssland…
Köp här

Isbn: 9789177771029

Utgivningsår:20191203

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Sebastian Brock

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Kristna riktningar Kristna sakrament Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro
Den Helige Ande i den syriska doptraditionen är en noggrann behandling av nyckeln till vilken liturgisk tradition som helst – den helige Andes roll i liturgin. Med en stark medvetenhet om traditionen i syrisk kristendom börjar Brock sitt utforskande av den Helige Andes roll i den syriska Bibeln. En slående aspekt av…
Köp här

Isbn: 9789198247015

Utgivningsår:20150101

Utgivare: Soku

Mediatyp: BB

av:arkimandrit Sofrony

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Fader Sofrony, Serge i Sacharov (1896 1993), var utan tvekan en av vår tids mer framstående andliga gestalter. Han var en förvaltare och förnyare av den rysk-ortodoxa fromhetstradition där teologisk reflexion och livet med Gud är ett. Efter att i ungdomen ha engagerat sig i olika former av andligt sökande reste han…
Köp här

Isbn: 9789177771371

Utgivningsår:20200408

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Bön och bönböcker Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro
Många kyrkofäder upplyser oss, genom den helige Anden, om hjärtats bön där den helige Anden verkar och bor. I hjärtat börjar omvändelsen och i hjärtat finner vi vi himmelriket som är Guds boning. Syftet med denna bönebok är att ha en personlig dialog och relation med vår himmelske Fader. Detta kan skapas genom daglig…
Köp här

Isbn: 9789198867800

Utgivningsår:20230821

Utgivare: Fader Fuat Kesenci

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175803722

Utgivningsår:20080310

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Helige Johannes

Kategorier: Andlighet och religiös erfarenhet Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro
Den helige Fader Johannes föddes år 1873 i en liten by i Tvers guvernement i Ryssland som Ivan Aleksejevitj Aleksejev. Han dog i sin munkcell i Heinävesi i Finland år 1958. Nästan hela sitt liv tillbringade han i Valamo kloster, med undantag av en period på tio år som ledare för Petsamo kloster. I Nya Valamo verkade…
Köp här

Isbn: 9789177771647

Utgivningsår:20201127

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Filoxenos Mabbugh

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro
Severus Roger-Youssef Akhrass, syrisk-ortodox ärkebiskop för syriska studier, skriver att helige Filoxenos brev till munken Patrik om det andliga livet “betraktas som en höjdpunkt i den syriska andliga litteraturen”. Enligt Irénée Hausherr, en av 1900-talets främsta forskare inom östkyrkans andlighet, utgör detta brev…
Köp här

Isbn: 9789198626483

Utgivningsår:20231113

Utgivare: Bokförlaget Korsets kloster

Mediatyp: BC

av:Filoxenos Mabbugh

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Helige Filoxenos av Mabbugh (d 523) är en av Syrisk-ortodoxa kyrkans främsta fäder. Han har efterlämnat många verk. Uppskattningsvis uppgår hans efterlämnade textmassa till mer än 500 000 ord. Därmed står han för den största bevarade korpusen i den syriska litteraturens historia som en enskild författare har…
Köp här

Isbn: 9789198626476

Utgivningsår:20231113

Utgivare: Bokförlaget Korsets kloster

Mediatyp: BC

av:Astrid Andersson Wretmark

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Fader Johannes (1873- 1958), skemamunk och starjets, andlig ledare och biktfar, är en av vår tids vackraste exempel från det ortodoxa troslivet. 1900-talets första hälft med sina stora samhällsomstörtningar präglade hans yttre liv. Han blev munk i det gamla klostret Valamo i Ladoga, han verkade som igumen i Petsamo vid…
Köp här

Isbn: 9789175807386

Utgivningsår:20150217

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC