Bläddra

Segregation och svensk skola : en studie av utbildning, klass och boende

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Segregation och svensk skola : en studie av utbildning, klass och boende

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
I nio år har författarna följt fyra tusen elever i grundskolan för att utröna om den officiella politiken om en utbildning lika för alla kunnat förverkligas. Eftertryckligt visar de att så inte skett. Tvärtom har det uppstått ett nytt parallellskolesystem inom grundskolans ram, vilket påminner om den gamla klassdifferentierade skolans.