Bläddra

SEK Handbok 453 – Dvärgbrytare, jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning – Vägledning för val och installation

Kategorier: Elektricitet, elektromagnetism och magnetism Fysik Matematik och naturvetenskap
Köp här

SEK Handbok 453 – Dvärgbrytare, jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning – Vägledning för val och installation

Kategorier: Elektricitet, elektromagnetism och magnetism Fysik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Brytaren är den trygga och pålitliga tjänaren i bakgrunden – om den väljs och installeras rätt. I den nya brytarhandboken från SEK Svensk Elstandard finner du samlad information om användning, val och installation av dvärgbrytare, jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning. Även ljusbågsdetektorer behandlas. Den nya handboken vänder sig till dem som konstruerar och installerar anläggningar där dessa brytare ingår. Den ersätter och bygger vidare på SEKs tidigare handböcker om dvärgbrytare, jordfelsbrytare och säkerhetsbrytare (SEK Handböcker 414, 442 och 418). Mycket har hänt på det här området de senaste åren. Mycket av det som var nytt när de handböckerna skrevs, är standard idag. Därför kan vi ersätta de tre handböckerna med en. Det gamla innehållet, där det förutsattes att smältsäkringar alltid var bättre än dvärgbrytare, har ändrats och tillsammans med en hel del ny information är handboken på nästan 70 sidor. Av nyheter kan till exempel nämnas ett nytt avsnitt som behandlar inställning av effektbrytare och att säkerhetsbrytare i den klassiska användningen skrotas. Se preview här på SEK Handbok 453, Dvärgbrytare, jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning – Vägledning för val och installation. I första hand gäller handboken för enklare installationer och fokuserar på de olika skyddens egenskaper. För mer komplicerade installationer, t ex i industrin, krävs ytterligare beräkningar och överväganden, t ex beträffande ledningsdimensionering.