Bläddra

SEK Handbok 459 – Fastighetsnät – Installation av kabelnät för informationsöverföring

Kategorier: Elektriker Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

SEK Handbok 459 – Fastighetsnät – Installation av kabelnät för informationsöverföring

Kategorier: Elektriker Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
SEK Handbok 459, vänder sig både till dem som offererar, planerar och genomför installationer och till dem som beställer och förvaltar de färdiga installationerna, som fastighetsägare och byggföretag. Handboken innehåller de senaste utgåvorna av standarderna SS-EN 50174-1 och SS-EN 50174-2, på svenska och med råd och kommentarer inlagda i texten. Den behandlar planering, kvalitetssäkring och genomförande av installationer, både med fiber- och metallkablar. Alla typer av fastigheter omfattas. Kontor, industri, bostäder och datacentraler behandlas i särskilda avsnitt. Även installationer för fastighetens egna funktioner ingår, som ventilation, larm osv. Handboken är tänkt att säkerställa att kabelnäten fungerar som planerat när det gäller kapacitet och driftsäkerhet. Dessutom betonas åtgärder för att förbereda för framtida krav. Beställarens kravspecifikation och installatörens kvalitetsplan behandlas grundligt och utgör tillsammans den stomme som handboken är uppbyggd på. Men handboken behandlar också praktiska frågor, som relevanta gränssnitt till externa nätverk, fordringar på den fysiska infrastrukturen, åtkomlighet, fjärrmatning, separation mellan nät och andra liknande frågor.