Bläddra

Serviceyrken Fakta- och övningsbok

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Köp här

Serviceyrken Fakta- och övningsbok

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Köp här

Tekniska yrken
I faktaboken får eleverna en utförlig beskrivning av arbetsmiljöområdena fysisk arbetsmiljö, personlig skyddsutrustning och hantering av olika elektriska utrustningar.

Serviceyrken
För seviceyrkena finns en kombinerad fakta- och övningsbok. Eleverna får extra utförliga texter om kemiska miljöfaktorer som läkemedelshantering och smittofara samt den psykosociala miljön med våld och hot.