Bläddra

Servitut i teori och praktik

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Servitut i teori och praktik

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
I boken behandlas de generella servitutsrekvisiten i svensk rätt ochde särskilda bestämmelser om servitut som finns i olika lagar. Tyngdpunktenligger på servitutsbestämmelserna i jordabalken samt ifastighetsbildninglagen och anläggningslagen, men även andra lagartas upp.Såväl villkoren för bildande som för ändring och upphävande avservitut behandlas. Boken innehåller även en redovisning av de värderingsregler som ska tillämpas. Vidare behandlas frågor om klarläggande av innehållet i befintliga servitut och tvist om sådana.Boken innehåller också en redovisning av rättspraxis rörandeservitut.