Bläddra

Servoteknik Faktabok

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Servoteknik Faktabok

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Servoteknik består av Faktabok med instuderingsfrågor och Arbetsbok och är producerade helt i färg, med tydlig och riklig bildpedagogik samt 3-dimensionella illustrationer.

Läs mer
Faktaboken är en fristående lärobok och kan med fördel användas vid självstudier. Instuderingsfrågor och en svensk-engelsk ordlista, med de vanligaste begreppen inom servoteknik, avslutar varje kapitel i boken.
Faktaboken innehåller:
- Servoteknik
- Servomotorer
- Sensorer
- Servoförstärkaren
- Servokontroll
- Automatisera med servo
- Tips för igångkörning och felsökning.
Arbetsboken är däremot anpassad för Micro Supports laborationsutrustning. Här får kursdeltagaren på ett aktivt och stimulerande inlärningssätt arbeta med positionering och hastighetsstyrning av både AC- och DC-servosystem samt PLC-styrning av servoförstärkaren mot bl.a. AUTOBYGG.
Arbetsboken innehåller:
- DC-servomotor och encoder
- Hastighetsservo med DC-motor
- Positionsservo med DC-motor
- Positionsservo med stegmotor
- Inkoppling av linjärenhet
- AC-servo
- PLC-styrning av servoförstärkaren mot AUTOBYGG resp. AUTOPORTAL .