Bläddra

Sesam Årstidsboken

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap

Sesam Årstidsboken

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här
Årstidsboken är en stadiebok som beskriver årstiderna och hur några vanliga djur och växter lever och utvecklas under den aktuella årstiden. Elever på olika läsnivå kan arbeta samtidigt med innehållet via bilder och bildtexter (nivå 1), grundtexter (nivå 2) och "läs mer"-texter (nivå 3).

Läs mer
Lärarboken
Lärarboken ger tips och idéer om hur man kan arbeta med elevboken dels tematiskt, dels med varje avsnitt för sig. Det är en bank med möjligheter för varje lärare att välja från. Lärarboken innehåller också en faktadel.
Årstidsboken finns inläst hos Inläsningstjänst.