Bläddra

Sfi och språkpraktik : med arbetslivet som läranderum

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Sfi och språkpraktik : med arbetslivet som läranderum

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Att utveckla språket på en arbetsplats via språkpraktik kan vara mycket givande för en sfi-elev. Verkligheten vittnar dock alltför ofta om det motsatta. Hur kan skolan och arbetsplatsen skapa förutsättningar för en givande och språkutvecklande praktiktid för sfi -eleven?

I boken visar författaren Lena Thornéus förutsättningar och villkor för hur sfi-utbildningen kan använda språkpraktik som en resurs för lärandet. Här tar författaren upp ett flertal utmaningar och möjligheter – och visar hur både elev och handledare kan stöttas.

Författaren går igenom hur och varför samtliga tre parter behöver samarbeta – eleven, skolan och arbetsplatsen. Boken avslutas med tips för förberedelse, genomförande, avslutning och utvärdering av språkpraktik. Även skolans ledning, styrning och kvalitetsarbete är viktiga pusselbitar.

Lena Thornéus är högskoleadjunkt i svenska som andraspråk vid Högskolan i Borås. Hon har genomgått rektorsutbildningen och är utbildad ämneslärare i svenska som andraspråk. Lena Thornéus har tidigare arbetat som skolledare, projektledare och sfi-lärare.